Waarom voor Solutions & Opportunities kiezen

• Grondige kennis van Belgische en Europese regelgeving inzake aanbestedingen
• Ervaring met aanbestedingen van complexe leveringen van goederen en diensten
• Kennis van opmaak van bestekken met een sterk innoverend karakter
• Ervaring met en controle van resultaatsverbintenis.


De laatste 4 jaar hebben wij ons verdiept in energiedossiers en diensten aan non-profit.

Kostenbesparing non-profit actuele situatie

• Bestek is steeds een advies
• Advies is niet gelijk aan resultaatverbintenis


Kostenbesparing non-profit voorstel werkwijze


• Fouten ten laste van de inschrijvers
• Resultaatsverbintenis
• Betaling na het bereiken van een positief resultaat
• Borgtocht voor risicodekking
• Alle kosten ten laste van de inschrijver.


Hoe gaan wij te werk


• Opmaak bestek
• Opmaak gunningsverslag
• Eventuele opvolging.